Poziv učencem in dijakom s prebivališčem v Občini Brda k prijavi na brezplačni topli obrok v času izobraževanja na daljavo

datum: 06.11.2020

kategorija: CIVILNA ZAŠČITA Občine Brda - COVID-19

V skladu z dopisom Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o zagotavljanju brezplačnega toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo in tak obrok potrebujejo (z dne 4.11.2020), Občina Brda objavlja poziv učencem in dijakom s prebivališčem v Občini Brda k prijavi na brezplačni topli obrok v času izobraževanja na daljavo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer.

 

KRITERIJI ZA UPRAVIČENOST DO BREZPLAČNEGA TOPLEGA OBROKA

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

POSTOPEK PRIJAVE IN ZAGOTOVITVE TOPLEGA OBROKA

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ.

Šole nato zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in distribucijo toplega obroka za svojo lokalno skupnost (določi šolo ali šole za pripravo prehrane, dogovori distribucijo in prevoz prehrane…).

S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

V primeru kombiniranega šolanja (v šoli in na daljavo) šola za učence in dijake, za katere pouk poteka v šoli, organizira prehrano v skladu z Zakonom o šolski prehrani. Za učence, ki se izobražujejo na daljavo, in ki so v skladu s kriteriji upravičeni do brezplačnega toplega obroka ter ga potrebujejo, šola organizira topli obrok po enaki ceni kot za učence, za katere pouk poteka v šoli. Za dijake, ki se izobražujejo na daljavo, občina določi šolo, v kateri dijaki lahko prevzamejo topli obrok.

Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli. Izjemoma se za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti. Za dostavo obroka se občina dogovori s šolami.     

 

Franc Mužič
    župan


POZIV v pdf

 

Foto: Canva<<nazaj