Občina Brda ohranja visok nivo spoštovanja priporočil za omejevanje širjenja okužb nalezljive bolezni novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

datum: 16.10.2020

kategorija: CIVILNA ZAŠČITA Občine Brda - COVID-19

Župan Franc Mužič se je danes sestal z občinskim poveljnikom Civilne zaščite Občine Brda Andrejem Coljo in vodjo briškega policijskega rajona Samom Beridanom, s katerima so skupaj preučili stanje v občini in priporočila za občine v oranžni coni, ki jih je občinski štab Civilne zaščite včeraj prejel s strani regijskega štaba Civilne zaščite. Občina Brda se z zgolj 2 potrjenimi okužbami in upoštevajoč dnevni priliv strank storitev v Brdih ter izjemnemu turističnemu obisku v preteklih mesecih, ohranja med občinami z visoko stopnjo spoštovanja nacionalnih priporočil omejevanja širjenja novega koronavirusa.

 

»Zahvala gre gotovo vsem našim občanom, službam in ponudnikom, ki se zavedajo resnosti situacije in posledic, ki bi nastale v primeru neobvladljivega širjenja te bolezni v naši občini. Zavedamo se, da imamo veliko starejše populacije, kot tudi precej občanov z resnimi pljučnimi ali drugimi pridruženimi boleznimi. Na nas vseh je odgovornost, da zanje kolektivno in solidarno poskrbimo,« je poudaril župan in obenem izpostavil, da samo dve potrjeni okužbi kljub zavidljivemu turističnemu obisku dokazujeta, da so tudi Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda in ponudniki pristavili pomemben prispevek k ozaveščanju obiskovalcev. »Vsi skupaj smo za zgled družbi, v kateri živimo in delamo, zato je vsak doprinos dobrodošel. Zgledi vlečejo. Naj poudarim, da smo varna destinacija ravno zaradi našega zglednega ravnanja. Nadaljujmo v tej smeri.«

Vodja policijskega rajona v Občini Brda Samo Beridan je ravno tako pozdravil osveščenost in upoštevanje nacionalnih priporočil v briški občini in ocenil stanje kot zelo dobro: »Sicer opažamo še nekaj primerov druženja, ki bi lahko bilo nevarno za širjenje okužb, vendar poskušamo tudi te izjeme informirati in apelirati, da upoštevajo higienska priporočila.«

Občina Brda kot del Goriške statistične regije se trenutno uvršča v oranžno cono, kjer zaenkrat veljajo milejši ukrepi. »Kljub temu budno spremljamo situacijo na terenu in poskušamo kompromisno z občani ohranjati visok nivo preprečevanja možnosti širjenja okužb. Pričenja se sezona tudi gripoznih obolenj, zato je spoštovanje osnovnih higienskih priporočil, t.j. ustrezna higiena kašlja, razkuževanje rok, nošenje mask (kjer ni mogoče ohranjati ustrezne varnostne razdalje) in medsebojna varnostna razdalja, ključnega pomena,« je poudaril poveljnik CZ Občine Brda Andrej Colja.

»Vse občane, podjetja in podporne službe apeliram, da ohranjamo visok nivo skrbi,  s čimer bomo pripomogli, da tudi naš vsakdan in gospodarstvo v občini ne bo utrpelo velike škode. Glede na izkušnje v preteklih mesecih verjamem, da bomo uspešno premagali tudi ta val širjenja okužb. Ostanimo zdravi,« še zaključuje briški župan.<<nazaj