Od danes novi ukrepi za preprečitrev širjenja nalezljive bolezni

datum: 09.10.2020

kategorija: CIVILNA ZAŠČITA Občine Brda - COVID-19

Vlada RS je na 101. dopisni seji upoštevajoč trende širjenja okužb sprejela nove strožje ukrepe, ki jih navajamo v nadaljevanju:

  • Začasno je prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi.
    Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo v primeru, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
     
  • Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, za katere se Zakon o javnih zbiranjih ne uporablja, je dovoljeno do 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ. Organizator na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži pozitivno mnenje NIJZ. Na teh shodih, prireditvah ali drugih oblikah zbiranja ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano.
     
  • opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba), ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo.


<<nazaj