NOV UKREP: Ponovno uvedena začasna omejitev zbiranja ljudi

datum: 30.06.2020

kategorija: CIVILNA ZAŠČITA Občine Brda - COVID-19

Z današnjim dnem je pričela veljati ponovna začasna omejitev zbiranja ljudi. Tako je prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi.

Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh.

Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev.<<nazaj