IZDAJA POTRDIL ZA PREHOD MEJE NA KONTROLNIH TOČKAH ZAČASNO ZAMRZNJENA

datum: 11.05.2020

kategorija: CIVILNA ZAŠČITA Občine Brda - COVID-19

Zaradi neusklajenosti odlokov med državama Slovenijo in Italijo, Občina Brda potrdil zaenkrat ne more izdajati. Pričakujemo, da bo več znanega v prihodnjih dneh.

Čim bomo prejeli ustrezna pojasnila, bomo nemudoma obvestili.

Za delovne migrante velja še naprej, da prehod upravičujejo s potrdilom delodajalca!
Za dvolastnike velja kot doslej, da imajo pri sebi potrjeno izjavo o dvolastništvu.

Ponovno opominjamo, da je za gibanje po italijanskem ozemlju potrebno izpolniti samoizjavo, ki je na voljo v rubriki VLOGE IN OBRAZCI.

***********************

Vse informacije v zvezo s prehodom meje lahko naslovite na info@obcina-brda.si oziroma med ponedeljkom in petkom med 8. in 12. uro pokličete na telefonsko številko 05 335 10 32.<<nazaj