Ceniki

1. CENIK ZA UPORABO TRŽNIH POVRŠIN IN STORITEV Cenik velja od  22.05.2018

 

 

 

2. PLAKATIRANJE NA OBMOČJU OBČINE BRDA

 

 

Za vse dodatne informacije glede plakatiranja in najema stojnic :

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER BRDA
Grajska cesta 10
5212 Dobrovo
T: 05 395 95 95
E:
tic@brda.si

 

3. OGLAŠEVANJE V BRIŠKEM ČASNIKU

 

BRIŠKI ČASNIK je občinsko glasilo naklade 2.600 izvodov, ki se brezplačno delijo vsem gospodinjstvom v občini Brda. Letno izidejo 4 številke (pomlad, poletje, jesen, zima). Briški časnik izhaja v barvnem tisku, velikosti rahlo pomanjšanega A4 formata.

Kontakt za trženje oglasov:

Tina Testen 
T: 040 475 676
M: 
tina.testen@gmail.com