Ceniki

1. CENIK ZA UPORABO TRŽNIH POVRŠIN IN STORITEV Cenik velja od  22.05.2018

 

 

2. PLAKATIRANJE NA OBMOČJU OBČINE BRDA

 

 

Za vse dodatne informacije glede plakatiranja in najema stojnic :

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER BRDA
Grajska cesta 10
5212 Dobrovo
Tel: 05 395 95 95
e-mail:
tic@brda.si