Koledar dogodkov

Dogodek: 20. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

Datum: 20.12.2016
Ura: 16:00

Kraj: Dobrovo
Lokacija: sejna dvorana Občine Brda

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan občine Brda sklicuje 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 20. 12. 2016, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 19. redne seje
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brda – druga obravnava
 5. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Brda – druga obravnava
 6. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2017 – druga obravnava
 7. Pooblastilo županu za sprejemanje načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo za proračunsko leto 2017
 8. Pooblastilo županu za potrditev investicijske dokumentacije za proračunsko leto 2017
 9. Terminski plan dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2017
 10. Informacija o projektu dvorana za balinanje Vipolže – I. faza
 11. Potrditev članov strokovnega sveta Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
 12. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 19. redne seje
 13. Pobude in vprašanja svetnikov
 14. Realizacija sklepov 19. redne seje

 

 

Priloge na povezavi.

19. julij

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
01.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
1
02.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
2
03.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
3
04.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
4
05.07.2019
- Prismojeni Profesorji Bluesa ter predskupina Matej Magajne Band na grajskem dvorišču gradu Dobrovo
- Poletna noč - večer poezije in vina
- 8. memorial Kamun
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
5
06.07.2019
- 8. memorial Kamun
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
- Žetev sivke v Vedrijanu
6
07.07.2019
- Tradicionalna proslava v spomin na predvolilno zborovanje v Kožbani
- 8. memorial Kamun
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
- Žetev sivke v Vedrijanu
7
08.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
8
09.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
9
10.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
10
11.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
11
12.07.2019
- Dnevi prvinskega zvoka
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
12
13.07.2019
- Dnevi prvinskega zvoka
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
- POLETNI INTENZIV: »Pogovori s Telesom«
13
14.07.2019
- Dnevi prvinskega zvoka
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
14
15.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
15
16.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
16
17.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
17
18.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
18
19.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
19
20.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
20
21.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
21
22.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
22
23.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
23
24.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
24
25.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
25
26.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
26
27.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
27
28.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
28
29.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
29
30.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
30
31.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
31
    
junijavgust