V izvajanju

GRADNJA KROŽIŠČA NA DOBROVEM

 

obcinska stavbaGlavni razlog za rekonstrukcijo omenjenega križišča je neustrezna prometna varnost, saj je križišče slabo pregledno za priključne ceste iz smeri Neblo, Vipolže ter javne poti ob občinski stavbi. Križišče je problematično tudi zaradi nezmožnosti zavijanja iz javne poti v vse smeri v križišču. Krožišče bo tako umirilo promet v upravnem središču občine.
Vrednost celotne naložbe znaša 542.112,05 EUR, od tega je vrednost naložbe Direkcije 286.760,37 EUR, Občina Brda pa bo za to naložbo odštela 234.804,43 EUR, ter dodatnih 70.000 EUR za odkup zemljišč. Občina bo torej skupno za ureditev središča Dobrovega namenila 304.804,43 EUR. Sofinancer projekta je tudi Elektro Primorska d. d..

Občina bo v sklopu ureditve rekonstrukcije križišča v središču naselja, ki ga bo izvedla Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, uredila javne površine, za katere je pristojna, in sicer pohodne in površine namenjene parkirnim mestom. S tem se bo povečala splošna prometna varnost, izgled kraja in naselje bo postalo pešcem bolj prijazno.

Dela naj bi se zaključila do marca 2017.