Okoljska ministrica obljubila podporo

datum: 08.03.2017

kategorija: Sporočila za javnost

V okviru regijskega obiska slovenske vlade v severno Primorski regiji je, v ponedeljek 6. marca 2017, briško občino obiskala ministrica za okolje Irena Majcen. Tema pogovora je bila poplavna problematika na območju obrtne cone ob Agrariji.

Po delovnem sestanku v Vili Vipolže, na katerem so svoja stališča glede poplavne problematike ob Agrariji orisala predstavnika Vinske kleti Brda, direktor Silvan Peršolja in pravnica Mojca Treplak, ter predstavnika občine Brda, direktorica občinske uprave Anita Manfreda in podžupan Žarko Kodermac, je sledil tudi ogled dejanskega poplavnega območja.

"Trgovina je zaprta po več ur, poleg tega ni omogočen razvoj. Tukaj  ni mogoče narediti nič, nobene izbojšave, nobene investicije. Zelo rabimo novo storitveno cono, do nje pa je tisoč ovir. Pripravili smo nekaj idejnih zasnov rešitve problematike, sedaj pa naj presodijo strokovne službe, katere rešitve so najbolj učinkovite in izvedljive v najkrajšem možnem času" je po ogledu povedal direktor briške vinske kleti.

Okoljska ministrica Irena Majcen je obljubila pričetek prvih del še pred koncem leta: " Potrebno je združiti več postopkov. Eden od njih je načrtovanje regijske ceste, ki bi se zaključila ob izvozu s krožiščem, obenem pa bi se z polmetrskim dvigom ceste marsikaj uredilo. Naša naloga na ministrstvu pa je, da se lotimo čiščenja in vzdrževanja struge."

 

Foto: Erika Koncut<<nazaj