Na voljo brezobrestni krediti za podjeta

datum: 08.03.2017

kategorija: Sporočila za javnost

Javni sklad malega gospodarstva Goriške obvešča MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA, da je v teku razpis za DOLGOROČNA BREZOBRESTNA INVESTICIJSKA POSOJILA v višini 1.000.000 EUR.
Roki za prijavo: 10.3.2017, 15.5.2017 in 31.8.2017 oz. do porabe sredstev.

 

1.       PREDMET RAZPISA

Posojila so namenjena:

  • Mikro, malim in srednjim podjetjem s sedežem na področju območju občin ustanoviteljic JSMGG.
  • Ustrezajo podjetja, ki imajo 1-250 zaposlenih, letni promet manjši ali enak 50 mio  EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio  EUR.

 

2.       NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje:

  • projektov, ki omogočajo ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih,
  • projektov, s katerimi bodo podjetja izboljšala tržni položaj, prodrla na nove trge, razširila ali obnovila tekočo dejavnost.

 

Posojila se dodeljujejo za:

  • materialne in nematerialne investicije kot so nakup opreme, gradnjo in/ali nakup poslovnega prostora, nakup patentov, licenc, in nepatentiranega tehničnega znanja ter
  • pokrivanje stroškov za obratna sredstva, ki so v neposredni povezavi z navedenimi investicijami.

 

Lastna udeležba posojilojemalca mora znašati vsaj 25% celotne investicije!

 

Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, nastali od 16.6.2016. Rok za zaključek investicije odvisen od narave projekta in se določi v posojilni pogodbi. Okvirno znaša 3-6 mesecev.

 

3.       ZNESKI POSOJIL IN ODPLAČILNA DOBA

Za obstoječa podjetja - podjetja, ki so registrirana več kot 18 mesecev - nudimo posojila z odplačilno dobo 6 let oz. 9 let (z vštetim 1 leto moratorija). Zneski zaprošenih posojil lahko znašajo od 4.000  EUR do 100.000  EUR.

Podjetja s statusom začetnika  - podjetja, ki niso registrirano več kot 18 mesecev - lahko zaprosijo za posojila od 4.000  EUR do 20.000  EUR.  Odplačilna doba znaša 6 let (z vključenim 1 letom moratorija).

Letna obrestna mera je za obe skupini podjetij 0%.

 

Skupna višina razpisanih sredstev  je 1.000.000  EUR.

Prijavni roki: 10. 03. 2017, 15. 5. 2017 in 31. 8. 2017 oz. do porabe sredstev.

 

Več informacij na spletni strani http://www.jsmg-goriska.com/razpisi.html

 

ali na telefonski številki 05 335 01 73.

 

 

 

 <<nazaj