Odločba o pridobitvi statusa javnega dobra

datum: 01.03.2017

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Brda v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, izdaja odločbo o pridobitvi statusa lokalnega dobra za parcelo 2286 116/2, katastrska občina 2286 MEDANA parcela 116/2 (ID 5058576), ki je v lasti Občine Brda. Parcela v naravi predstavlja del kategorizirane lokalne ceste LC 020011 Dobrovo - Medana - Plešivo.

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Brda, in sicer v roku 15 dni od objave na oglasni deski in spletni strani Občine Brda.

 

Priloga:<<nazaj