Odločba o pridobitvi statusa javnega dobra

datum: 01.03.2017

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Brda v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, izdaja odločbo o pridobitvi statusa lokalnega dobra za parcelo 2289 1280/2, katastrska občina 2289 CEROVO parcela 1280/2 (ID 277122), ki je v lasti Občine Brda. V naravi parcela predstavlja pot, ki jo uporabljajo vsi občani.

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Brda, in sicer v roku 15 dni od objave na oglasni deski in spletni strani Občine Brda.

Priloga:<<nazaj