Medobčinska uprava

Dne 15. 3. 2012 je stopil v veljavo Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.

S tem Odlokom sta občini ustanovili organ skupne občinske uprave:

  • za izvrševanje nalog in postopkov v inšpekcijskih in prekrškovnih zadevah,
  • za izvajanje drugih upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora,
  • za izvajanje nalog s področja občinskega redarstva,
  • za izvajanje nalog s področja preventive in varnosti v cestnem prometu
  • ter za izvajanje nalog s področja varnosti občanov in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete na območjih Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.

 

Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Emedobcinska.uprava@nova-gorica.si

Kontaktna oseba:

Patricija Jakin
T: +386 (0)5 335 01 14
Epatricija.jakin@nova-gorica.si

 

VODJA MEDOBČINSKE UPRAVE:

Naloge vodje medobčinske uprave trenutno opravlja direktorica občinske uprave MONG,

mag. Vesna Mikuž
T: +386 (0)5 335 01 20
E: vesna.mikuz@nova-gorica.si


ZAPOSLENI :

ANALITIK V:

Andrej Kompara  
T: +386 (0)5 335 01 13
Eandrej.kompara@nova-gorica.si

 

VODJA REDARSKE SLUŽBE IN INŠPEKTOR:

Vojmir Turk  
T: +386 (0)5 335 01 34
Evojko.turk@nova-gorica.si

 

OBČINSKI INŠPEKTOR:

Alojz Ravhekar  
T: +386 (0)5 335 01 99
Ealojz.ravhekar@nova-gorica.si

 

OBČINSKI REDARJI:

  • Zvonko Furlani
  • Milosav Šimšić  
  • Aljoša Testen  

T: +386 (0)5 335 01 83
Emedobcinska.uprava@nova-gorica.si